tele.me: halaman depan Telegram komunitas

Rekam obrolan

Hamkih
13:59:54
😩
🕳️ SR
14:0:2

Lu yg jahat

Hamkih
14:0:13

Gue masih nyimpen 3 sm 7 pair2an

Hamkih
14:0:20
🤜

Tdr ham

Hamkih
14:0:45
😩
Hamkih
14:0:50

Udah pernaahhh

🕳️ SR
14:0:55

/startgame@ThirtyOneBot

🕳️ SR
14:3:9
🐲 Mas Izzy
14:3:22

Wkwkwk

Hamkih
14:4:29

Iji ngapa jd mas mass

Hamkih
14:4:30
😩
Hamkih
14:4:37

G cocokkk

🐲 Mas Izzy
14:4:58

KWKWWKWKWK

🐲 Mas Izzy
14:5:1

Cocoknya apa

Hamkih
14:5:10

Dede ijii

Hamkih
14:5:16
🤓
Hamkih
14:5:25
😂
🐲 Mas Izzy
14:5:36

😂😂😂

🐲 Mas Izzy
14:5:39

Adek wkwkwk

Hamkih
14:6:22

Biar awet muda

🕳️ SR
14:6:29
🕳️ SR
14:6:48

/stats@ThirtyOneBot

🐲 Mas Izzy
14:6:51
🐇
🐲 Mas Izzy
14:16:56

/stats@ThirtyOneBot

Arale
14:17:7

/stats@ThirtyOneBot

Hamkih
14:18:12

/stats@ThirtyOneBot

Hamkih
14:18:27

Woh, sama

Hamkih
14:18:29
🤓

bomat kebonya pak mamat

/play@jokebig2bot

Hamkih
14:21:24
😩
Hamkih
14:21:38

/play@jokebig2bot

🕳️ SR
14:21:43

/join@jokebig2bot

/join@jokebig2bot

Hamkih
14:24:27
😩
Hamkih
14:24:32

Gue blom turun

/join@jokebig2bot

waduh

Hamkih
14:26:43
😩

bimoli

Hamkih
14:27:43

Bibir monyong limo mili

Hamkih
14:27:53

Waduh

Hamkih
14:27:59

Walah

Hamkih
14:28:1
😩
Hamkih
14:28:46

Ehh

Hamkih
14:28:50

Kok udah 1 aja